Աժդահակ լիճ, Գեղամա լեռներ, 3520 մ

Ակնա լիճ, Գեղամա լեռներ, 3030 մ

Գազան լիճ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա, 3286 մ

Գոգի լիճ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա, 3210 մ

Գոմուր, Վայքի լեռնաշղթա, 1970 մ

Գոշի լիճ, Դիլիջանի արգելոց, 1340 մ

Կապուտան լիճ, 3126 մ, Զանգեզուրի լեռնաշղթա

Քարի լիճ, Արագած լեռ, 3190 մ

Լեսինգի լիճ, Արագած լեռ, 3000մ

Սևանա լիճ,
1898 մ

Տիրոս լիճ, Վայքի լեռնաշղթա 1520 մ

Վանք լիճ, Գեղամա լեռներ 2530 մ